مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما
logo

اختلال سازگاری

 

افرادی که به اختلال سازگاری دچار هستند، در تنظیم شرایط دچار مشکل می باشند. در این حالت یک رویداد استرس زا می تواند استرس بیش از انتظار را در فرد به همراه داشته باشد. این استرس بیش از اندازه می تواند مشکلات زیادی را برای فرد در محیط کاری، زندگی شخصی، روابط با دیگران و … ایجاد نماید.

دوری از دوستان، فوت یک عضو نزدیک در خانواده، تغییر شغل، از دست دادن شغل، مبتلا شدن به بیماری و … می تواند سبب بروز استرس بسیار زیاد در فردی که به اختلال سازگاری دچار است، شود. در چنین حالتی ممکن است فرد به افسردگی نیز دچار گردد.

فرد عادی زمانی که شغل خود را از دست می دهد، ناراحت است و ممکن است این ناراحتی یک هفته تا یک ماه در فرد باقی بماند اما این موضوع منجر به استرس یا افسردگی نخواهد شد. قطعاً با هیچ کدام یک از این اتفاقات دنیا به آخر نخواهد رسید.

نشانه های اختلال سازگاری

نشانه های اختلال سازگاری در افراد مختلف متفاوت می باشد.

اختلال تنظیم شرایط بعد از رویداد استرس زا به وجود می آید و سه تا شش ماه ادامه دارد.

ضرورت مراجعه به متخصص برای درمان اختلال سازگاری

زمانی که این علائم به بخش همیشگی زندگی ما تبدیل می شوند و انجام کلیه امور ما را مختل می کنند، باید درمان اختلال سازگاری جدی گرفته شود. برای مبارزه با این استرس می توانید از مصرف دارو یا روان درمانی بهره مند شوید.

خانواده و گروه دوستان در برطرف کردن اختلال سازگاری بسیار موثر می باشند. این افراد به حمایت های اجتماعی نیز نیاز دارند. در این صورت می توانند زودتر از تصور بهبود یابند.