مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما
logo

اختلال ملال جنسی

 

اختلال ملال جنسی در کودکان در واقع همان باور نداشتن هویت جنسی است. در این سنین نیز می توان نشانه های اختلال هویت جنسی را دریافت اما این اختلال در سنین بزرگسالی به وضوح خود را نشان می دهد.

علائم اختلال ملال جنسی در کودکان

بسیاری از والدین با دیدن کودک دختری که تمایل دارد مانند پسرها لباس بپوشد، حرف بزند، رفتار نماید و … ناراحت و عصبانی می شوند و درصدد کنترل آن بر می آیند.

توجه داشته باشید که اختلال ملال جنسی در کودکان را نباید با تاثیرات محیطی اشتباه بگیرید. واقعیت این است که گاهی شما با رفتار نامطلوب خود باعث تمایل کودک به بازی کردن در هویت جنسی دیگری می شوید. به عنوان مثال اسباب بازی پسرانه برای او می خرید، او را با پسران فامیل مقایسه می کنید، ناخواسته با رفتار یا حتی در گفتار به او القاء می کنید که پسر بودن بهتر از دختر بودن است و … این نوع اختلال ممکن است باعث گریز فرد از هویت جنسی اش شود اما با بزرگ شدن او تمایل به کارهای گروه جنسی خود می یابد. در واقع در این شرایط محیط رشدی کودک سبب بروز این نشانه ها می شود.

نشانه های اختلال ملال جنسی در کودکان

در اختلال ملال جنسی در کودکان فرد از نظر ظاهری و فیزیکی یک پسر اما در درون یک دختر می باشد. یعنی این پسر به تمام کارهای دخترانه از همان بدو تولد علاقه دارد. زمانی که بزرگ تر می شو، این گرایش بیشتر می گردد. چنین مردی بنا به ماهیت زنانه خود به مردان گرایش دارد اما متاسفانه در جامعه با همجنس گرایان اشتباه گرفته می شوند و از این رو مورد غضب واقع می شوند.

اختلال ملال جنسی در کودکان اگر درمان نشوند، ممکن است منزوی، افسرده و در نهایت دست به خودکشی بزنند.