مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما
logo

درمان اختلالات زناشویی

درمان اختلالات زناشویی چیست و برای درمان چه مواردی کاربرد دارد؟

درمان اختلالات زناشویی یا سکس درمانی نوعی از روش های گفت و گو درمانی قلمداد می شود که از راهکارهای مختلفی برای افزایش رضایت جنسی و بهبود آن کمک می گیرد.

در درمان اختلالات زناشویی به فرد کمک می شود تا از بحران های عاطفی و جسمانی که بر روی روابط جنسی اش تاثیر گذاشته اند، عبور نماید.

به طور کلی اختلال جنسی مهم ترین دلیل برای لذت نبردن از روابط جنسی قلمداد می شود. ضمن اینکه مردان و زنان اختلال جنسی را به ترتیب حدود ۳۱ درصد و ۴۳ درصد تجربه می نمایند.

 

درمان اختلالات زناشویی در چه اختلال هایی مورد استفاده می باشد؟

 

روابط جنسی نیز باید با اصول و قاعده و بدون صدمه به خود و دیگری انجام بگیرد. وجود این اختلال ها از انجام یک رابطه جنسی با کیفیت ممانعت می نماید.

تمام اختلالات جنسی نیاز به درمان و درمان اختلالات زناشویی دارند. این درمان می تواند به شکل دارویی و یا روانی باشد. بسیاری از این اختلالات ریشه در افکار، ضمیر ناخودآگاه، کودکی و … فرد دارد، بنابراین در چنین شرایطی بهره مندی از درمان اختلالات زناشویی بسیار حائز اهمیت می باشد.