مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما
logo

مشاوره خانواده

خانواده درمانی به فرآیندی گفته می شود که در طی آن بر حسب نیاز ،یا تمام اعضاء خانواده باهم و یا تک تک تحت مشاوره ودر صورت لزوم تحت درمان قرار می گیرند.

از آنجا یی که انسان زندگی اجتماعی دارد و اولین بستر اجتماعی وی خانواده است ،می توان به واقع پذیرفت که افراد در خانواده رشد می کنند و بزرگ می شوند و شکی نیست که در خانواده به اوج و فرود می رسند ،به همین دلیل برای درمان افراد، نیاز به بررسی روند روابط خانوادگی و بین فردی اعضاء خانواده است. با اطلاع از نوع روابط بین افراد خانواده می توان به روشنی دریافت که عوامل بوجود آمدن اختلال در فرد مورد نظر که برای درمان مراجعه کرده ،چه چیزی می تواند باشد .

خانواده درمانی ،تنها درمان نیست بلکه می تواند آموزش افراد خانواده برای بهتر شدن روابط باشد و یا حتی  برای پیش بینی آسیب های آینده از آن استفاده گردد.
​​​​​​​

به تجربه ثابت شده که خانواده های آشفته دارای کودکان و نوجوانان پرخاشگرو اضطرابی هستند،که روشن است اگر فقط برای کودک به تنهایی درمان شروع شود و محیط خانوادگی هیچ گونه تغییری نکند ،به دلیل تعارض به وجود آمده،اوضاع کودک بدتر خواهد شد.همچنین برای افراد بزرگسال مشکلات فرد در خانواده میتواند از عوامل نگهدارنده و ادامه دهنده آسیب روانی فرد باشد.