مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما
logo

کودک و نوجوان

بخش کودک و نوجوان کلینیک آپاما در حوزه‌های زیر خدمات تخصصی ارایه می‌نماید:

باشگاه ذهن کودک: در این باشگاه با آزمونهای علمی تخصصی و استفاده از تجهیزات مدرن، نقاط ضعف و قوت کودک شما تشخیص داده شده و برای تقویت همگام و موزون آنها برنامه اختصاصی برای فرزند شما تدوین می گردد تا کودک شما برای ورود به دنیا آینده توانمند و آماده شود.
برخی از حیطه های شناختی عبارتند از:

درمان مشکلات رفتاری: