تشکیل گروه درمانی توسط خانم هلن پور فرید (روانشناس) جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

هلن پورفرید

گروه درمانی یک تجربه مشترک درمانی است که شامل حضور افراد دیگری با مشکلات مشابه است.در گروه درمانی افراد با شرکت در گروه های درمانی مشکلاتشان را با یکدیگر به اشتراک میگذارند وتحت نظر یک متخصص با راهکارها و نحوه برخورد سایر افراد با مشکلاتی مشابه خودشان آشنا میشوند.در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما گروه درمانی جهت رسیدگی به هیجانات و نحوه برخورد با آن توسط خانم هلن پورفرید(روانشناس) و شقایق شادباش(روانشناس) تشکیل میشود.

جهت مشاهده ویدیوی معرفی گروه درمانی کلیک کنید