برگزاری قسمت اول کارگاه کودک لجباز برای والدین

کارگاه

کارگاه رفتار با کودک لجباز و نافرمان با تدریس کارشناس ارشد بالینی پیمان عنبری در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما برگزار شد.در این کارگاه نحوه مدیریت و تعامل با فرزندان به روش تعامل کودک فرزند آموزش داده میشود.این روش PCIT یا parent child interactive therapy نام دارد. در این روش والدین آموزش میبینند که در بازی هایی که با فرزندان خود انجام میدهند باید چگونه رفتار کنند تا به هدف تربیتی مدنظر خود دست یابند.در این روش به والدین آموزش داده میشود که کم تر از کودکان خود سوال کنند،کارهای مطلوب و مدنظرشان را در کودک تقویت کنند و انتظاراتی مطابق سن کودک داشته باشند.در روش PCIT چند اصل مهم وجود دارد

1.تمجید رفتار کودک(آفرین که ...)

2.بازتاب دادن عبارت های کودک(تکرار عینا جملات کودک)

3.همراهی با کودک و تقلید از کودک

4.توصیف بازی کودک و کاری که انجام میدهد(تو اکنون این را اینجا گذاشتی و ..)

5.نشان دادن اشتیاق

شما میتوانید با کلیک کردن روی این عبارت فایل صوتی قسمت اول کارگاه را از کانال تلگرام آپاما دانلود کنید

شما میتوانید با کلیک کردن روی این عبارت قسمت هایی از پارت اول کارگاه رفتار با کودک نافرمان را مشاهده کنید