نورومارکتینگ چیست؟

آيا مردم بر اساس نيازشان خريد ميكنند؟ كدام كالا ها بيشتر به فروش ميروند؟ چه چيزي ميتواند كالاي شما را جذاب تر نشان دهد؟ جواب همه اين سوال ها در بحث نوروماركتينگ مطرح ميشود.     تحقيقات ثابت كرده اند كه افراد چيزي را ميخرند كه در آن ها احساس لذت بوجود مياورد. در واقع  افراد به هنگام برخورد با محرك هايي كه ميتواند بخش مسئول لذت مغز را فعال …
ادامه مطلب