بیوفیدبک چیست؟

  بیوفیدبک چیست؟   بیوفیدبک روشی است که به افراد کمک می کند تا هوشیاری خود را افزایش دهند و بتوانند عملکرد فیزیولوژیکی خود را با دریافت سیگنال هایی از بدن خود  تنظیم نموده و سلامت و عملکرد خود را توسعه دهند. اهداف بیوفیدبک سه دسته اند: ·        آگاهی: افزایش آگاهی از فرایندهای فیزیولوژیکی، شناختی و هیجانی در ایجاد تغییر اساسی می باشد. ·        تغییر: توانایی خود تنظیمی به توانایی …
ادامه مطلب

نوروفیدبک چیست؟

  نوروفیدبک سیستم آموزشی جامع برای بیماران است، که باعث ایجاد تغییرات، تقویت، تعدیل و افزایش کارائی سلول های مغزی میشود. در واقع نوروفیدبک دانشی است که نیاز به آزمایشگاه خاصی نداشته و منحصرا توسط پزشک و روانشناس متخصص این رشته انجام می گیرد. نوروفیدبک تکنولوژی است که به بیمارانی که نیاز به روان درمانی و توان بخشی ادراک و شناخت دارند و یا کسانی که در مهارت های ذهنی …
ادامه مطلب