مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما
logo

اضطراب فراگیر

 

اختلال اضطراب فراگیر توأم با یک نوع نگرانی بیش از اندازه و خارج از کنترل می باشد که بدون دلیل قانع کننده و خاصی در فرد دیده می شود. از این اختلال اضطراب با نام اختصاری GAD یا اضطراب عمومی یاد می شود.

افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر به دنبال فاجعه می باشند و این حس نامطلوب را می توانند در مورد مدرسه، کار، خانواده، سلامتی، پول و … داشته باشند. نگرانی در این گونه افراد به شکل غیر واقعی و بدون دلیل موجه می باشد. آن ها همیشه در حال وحشت و ترس هستند. در واقع مبتلایان به اختلال اضطراب فراگیر همواره از اتفاقات و حوادثی نگران هستند که هنوز به وقوع نپیوسته اند. آن ها مدام این ترس ها را یدک می کشند.

به طور کلی اختلال اضطراب فراگیر, قدرت تفکر این افراد را تحت اختیار گرفته و بر روابط، محیط کاری، خانواده، روابط دوستانه، فعالیت های اجتماعی، مدرسه و دانشگاه و … تاثیر می گذارد.

نشانه های اختلال GAD

اختلال اضطراب عمومی بر افکار فردی تاثیر داشته و می تواند نمودهای جسمانی نیز داشته باشد.

 

نشانه های اختلال اضطراب فراگیر

توجه داشته باشید که اختلال اضطراب فراگیر در افرادی که دارای اختلال های دیگری نظیر افسردگی بالینی، فوبیا، وسواس و … هستند، دیده می شود. همچنین این اختلال ممکن است در افرادی که مصرف کننده مواد مخدر یا الکل می باشند، بروز نماید.

اختلال GAD در زنان اندکی بیشتر از مردان دیده می شود. این اختلال می تواند ریشه در یک اتفاق ناگوار، افسردگی، اختلالات مغزی، طلاق والدین، مصرف مواد مخدر و … داشته باشد.