مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما
logo

رفتاردرمانی شناختی

رفتار درمانی شناختی چیست و چه تاثیری برای افسردگی دارد؟

رفتار درمانی شناختی یکی از روش های درمانی است که با نام اختصاری CBT نیز از آن یاد می شود. این روش از طریق گفت و گو درمانی انجام می گیرد و سبب تغییر در رفتار و طرز فکر فرد می گردد و از این طریق مدیریت فرد در مشکلات بالا خواهد رفت.

بیشترین کاربرد رفتار درمانی شناختی در درمان استرس و افسردگی می باشد. البته از این شیوه درمانی برای سلامت جسمانی و روانی نیز کمک گرفته می شود.

CBT بر مبنای یکپارچگی افکار، اعمال و احساسات شما شکل می گیرد. در واقع افکار و عواطف منفی می توانند شما را در یک حالت بد قرار دهند. در رفتار درمانی شناختی این احساسات و افکار منفی به قسمت های کوچک تر تقسیم و این موضوع برای مبارزه با مشکلات ناگهانی مورد توجه قرار می گیرد.

در روش رفتار درمانی شناختی بر روی مشکلات فعلی بیمار تمرکز می شود. در این حالت سعی می شود از روش های عملی برای بهبود ذهن کمک گرفته شود.

روش رفتار درمانی شناختی در چه مواردی استفاده می شود؟

موارد بهره مندی از رفتار درمانی شناختی

نتایج بهره مندی از CBT

بهره مندی از رفتار درمانی شناختی از عود کردن بیماری روانی ممانعت خواهد کرد.

زمانی که دارو برای درمان گزینه خوبی نیست، استفاده از این شیوه درمانی مورد توجه قرار می گیرد.

بیماری روانی با رفتار درمانی شناختی کنترل و مدیریت می شود.

در این روش درمانی نحوه مبارزه با موقعیت های استرسی آموزش داده می شود.

فرد با روش رفتار درمانی شناختی می تواند احساسات خود را مدیریت نماید.

فرد در مقابل بیماری های جسمی از نظر روانی مصون می گردد.

مرتفع کردن چالش های عاطفی با CBT  امکان پذیر می باشد.

با بهره مندی از این نوع روش درمانی می توانید روابط خود را بهبود ببخشید و تعامل بدون درگیری  را یاد بگیرید.