مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما
logo

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اساس شناخت از ذهن انجام می شود. این روش در دسته روش های روان درمانی ترکیبی قرار می گیرد. چنین روشی دارای مراقبه، شناخت درمانی و پرورش نگرش کنونی می باشد. کلیه این فرآیندها برای ذهن آگاهی فرد مورد توجه قرار می گیرند.

در شناخت درمانی افکار بر رفتار به شدت تاثیر گذار بوده و منجر به باورهای اشتباه و احساسات منفی همچون افسردگی خواهد شد. در واقع در روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی ابتدا افکار منفی را شناسایی و آن گاه افکار مثبت را با افکار منفی معاوضه می نمایند.

این شناخت درمانی بر مبنای خود آگاهی انجام می گیرد. بهره مندی از تکنیک های خاص نظیر مراقبه به فرد کمک می کند تا به شکل آگاهانه به افکار و عواطف خود توجه نماید. این توجه کردن به افکار بدون قضاوت و درگیر شدن با آن ها انجام می گیرد.

 

خودآگاهی ذهنی به شما کمک می کند تا افکار منفی را از ذهن بیرون کنید. MBCT برای درمان افسردگی بسیار مفید و موثر می باشد. چون این نوع اختلال ها ریشه در هجوم افکار منفی دارند. با ذهن آگاهی می توانید تفسیر درست و روشنی از افکار، عواطف، رفتار و … داشته باشید. شناخت درمانی نیز به شما کمک می کند که افکار منفی خود را کنار بگذارید.

 

کاربرد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برای درمان افسردگی کمک گرفته می شود. در این فرآیند از عود کردن علائم و نشانه های افسردگی ممانعت می شود. به طور کلی اختلالات مربوط به ذهن و روان می توانند با خودآگاهی بهبود یابند. ضمن اینکه با اصول و روشهای مناسبی مدیریت و کنترل شوند.

 

برای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی حدود ۸ هفته زمان اختصاص داده می شود. زمان اختصاصی برای شناخت درمانی حدود ۲ تا ۳ ساعت در هفته می باشد.  به طور کلی شناخت درمانی، حال خوب را از طریق مراقبه، نفس عمیق، یوگا و … نصیب شما می کند.