مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما
logo

همکاران مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما

devider

خانم دکتر مهدیه رحمانیان

 • مدرس رسمی بیوفیدبک انجمن بیوفیدبک اروپا (BFE)
  دارای مدرک تخصصی بیوفیدبک و نوروفیدبک از BFE
  دارای مدرک تخصصی tDCS
  دارای مدرک تخصصی TMS
  دارای مدرک تخصصی QEEG و ERP
  برگزاری کارگاه های متعدد آموزشی در زمینه روان شناسی از سال ۱۳۸۳ تا کنون

  ​​​​​​​

 نوشین اعلایی

 • آزمون های ترسیمی با تاکید بر ازمون خانواده
  دوره های درمان شناختی رفتاری
  دوره آسیب شناسی افسردگی، وسواس، اضطراب
  آزمون های TAT ، MMPI و تست هوش وکسلر
  رواندرمانی کودک

  ​​​​​​​

خانم فاطمه باقری

 • محقق و مربی در بنیاد فرهنگ و زندگی  با موضوع خودشناسی- تربیت کودک از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ محقق و مربی در شورای کتاب کودک با موضوع اشنایی با ادبیات کودک و نوجوان و ساخت کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه
  از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰
  مربی کودکان نوپا تا  ۳سال از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

  ​​​​​​​

خانم هلن پورفرید

 • مصاحبه بالینی
  مصاحبه جنسی
  آزمون های ترسیمی با تاکید بر ازمون خانواده
  دوره های درمان شناختی رفتاری
  دوره آسیب شناسی افسردگی، وسواس، اضطرا

  ​​​​​​​

سهیلا ترابی مخصوص

 • عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران
  عضو نظام روان شناسی و مشاوره
  عضو انجمن روانشناسی ایران
  عضو انجمن مشاوره ایران
  عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

  ​​​​​​​

مجتبی چارلی

 • مصاحبه بالینی
  مصاحبه جنسی
  آزمون های ترسیمی با تاکید بر ازمون خانواده
  دوره های درمان شناختی رفتاری
  دوره آسیب شناسی افسردگی، وسواس، اضطراب

  ​​​​​​​

ریحانه جواهری زاده

 • مصاحبه بالینی
  مصاحبه جنسی
  آزمون های ترسیمی با تاکید بر ازمون خانواده
  دوره های درمان شناختی رفتاری
  دوره آسیب شناسی افسردگی، وسواس، اضطراب

  ​​​​​​​

افشین سلمانیان​​​​​​​

 • مصاحبه بالینی
  مصاحبه جنسی
  آزمون های ترسیمی با تاکید بر ازمون خانواده
  دوره های درمان شناختی رفتاری
  دوره آسیب شناسی افسردگی، وسواس، اضطراب

  ​​​​​​​

شقایق شادباش

 • مصاحبه بالینی
  مصاحبه جنسی
  آزمون های ترسیمی با تاکید بر آزمون خانواده
  دوره های CBT
  مشاوره پیش از ازدواج

  ​​​​​​​