خانم دکتر مهدیه رحمانیان

دکترای تخصصی روان شناسی بالینی

استادیار دانشگاه پیام نور تهران

عضو سازمان نظام روان شناسی ایران
​​​​​​​

رزومه دکتر مهدیه رحمانیان

خانم نوشین اعلایی

روانشناس بالینی

درمانگر اعتیاد
متخصص در زمینه درمان اختلالات جنسی و اختلالات شخصیت
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​رزومه نوشین اعلایی

کارشناس ارشد روانشناسی 


متخصص در زمینه خانواده درمانی
تحلیل رفتار متقابل
کودک و نوجوان
​​​​​​​مشکلات بین فردی
​​​​​​​
​​​​​​​رزومه فاطمه باقری

خانم فاطمه باقری

خانم سهیلا ترابی مخصوص

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
​​​​​​​

مسئول بخش بازی درمانی و کاردرمانی

​​​​​​​متخصص در زوج درمانی و خانواده درمانی
​​​​​​​

​​​​​​​

رزومه سهیلا ترابی مخصوص

خانم هلن پورفرید

کارشناس ارشد روانشناسی 


متخصص در زمینه نوروتراپی، زوج درمانی، مشاوره پیش از ازدواج
​​​​​​​مشاوره فردی و خانواده
​​​​​​​
​​​​​​​رزومه هلن پورفرید

خانم ریحانه جواهری زاده​​​​​​​

کارشناس ارشد روانشناسی 


درمانگر شناختی ـ رفتاری
درمانگر نوروفیدبک

مشاور فردی و خانواده

مشاور پیش از ازدواج

مشاور تحصیلی

اجرا و تفسیر آزمون های شخصیت، هوش، استعداد یابی، خودشناسی 


​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​رزومه ریحانه جواهری زاده

آقای مجتبی چارلی​​​​​​​

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی


درمانگر نوروفیدبک و بیوفیدبک

بیش فعالی
اضطراب و افسردگی

​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​رزومه مجتبی چارلی

آقای افشین سلمانیان​​​​​​​

کارشناس ارشد روانشناسی 


روانشناس ورزشی
​​​​​​​متخصص در EMDR
درمانگر اضطراب

مشاور فردی و خانواده


​​​​​​​رزومه افشین سلمانیان

خانم شقایق شادباش

کارشناس ارشد روانشناسی  متخصص در زوج درماني، سكس تراپي، مشاوره پیش از ازدواج

متخصص در زمینه درمان اختلالات افسردگي و
اضطراب، واکنش سوگ​​​​​​​رزومه شقایق شادباش

آقای پیمان عنبری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینیدرمانگر کودک به شیوه تعامل والد کودک​​​​​​​رزومه پیمان عنبری

خانم ساناز میرغفاری

کارشناس ارشد روانشناسی
​​​​​​​
طرحواره درمانگر
مشاور خانواده و فردی
مدرس تربیت سبک های فرزند پروری
مشاوره صنعتی سازمانی
متخصص tDCS

رزومه ساناز میرغفاری

خانم مریم صبور

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
متخصص در زمینه درمان افسردگی، اختلالات گفتاری، اختلالات یادگیری

رواندرمانی کودک
متخصص tDCS


​​​​​​​رزومه مریم صبور

آقای بابک فیض

کارشناس ارشد روانشناسی
​​​​​​​


درمانگر شناختی رفتاری

زوج درمانگر و مشاوره پیش از ازدواجرزومه بابک فیض

خانم معصومه مظفریان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
​​​​​​​


متخصص در زمينه شناخت درماني رفتاري
طرحواره درمانگر​​​​​​​رزومه معصومه مظفریان

خانم آذین نوین

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
​​​​​​​


روان درمانگر کودک و نوجوان
بازی درمانگر شناختی رفتاری کودک و نوجوان
اختلالات اضطرابی کودک و نوجوان
بیش فعالی
اختلالات رفتاری 
اختلالات یادگیری
متخصص tDCS​​​​​​​
متخصص آموزش مهارت های زندگی کودک و نوجوانرزومه آذین نوین

آقای محمد فرهودی منش

کارشناس ارشد روانشناسی
​​​​​​​


متخصص در زمینه زوج درمانی
مشاوره پیش از ازدواج
سکس تراپی
مشکلات بین فردیرزومه محمد فرهودی منش