مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما
logo

همکاران مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آپاما

devider

خانم دکتر مهدیه رحمانیان

 • دکتری روانشناسی بالینی درمانگر فردی و زوج درمانگر، متخصص در زمینه درمان اختلالات روانشناختی، مشکلات بین فردی، مشکلات زناشویی، نوروتراپی

  ​​​​​​​

خانم فاطمه باقری

 • کارشناس ارشد روانشناسی خانواده درمانگر، متخصص در زمینه تحلیل رفتار متقابل، کودک و نوجوان

  ​​​​​​​

خانم هلن پورفرید

 • کارشناس ارشد روان شناسی زوج درمانگر، متخصص در زمینه درمان اختلالات خلقی و اضطراب، آموزش مهارتهای زندگی

  ​​​​​​​

آقای مجتبی چارلی

 • کارشناس ارشد روانشناسی درمانگر فردی، متخصص در زمینه استعدادیابی، پرورش عزت نفس، نوروتراپی

  ​​​​​​​

خانم ریحانه جواهری زاده

 • کارشناس ارشد روانشناسی درمانگر فردی و خانواده، متخصص در زمینه نوروفیدبک، آموزش مهارت های ارتباطی و تنظیم هیجان

  ​​​​​​​

خانم شقایق شادباش

 • کارشناس ارشد روانشناسی زوج درمانگر، متخصص در زمینه سکس تراپی و آموزش مهارتهای بین فردی

  ​​​​​​​